FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Studnie głębinowe

Serwis Robót Wiertniczych jest firmą wiertniczą świadczącą usługi w zakresie wykonywania studni głębinowych. Działamy głównie na terenie Polski południowo-wschodniej, w szczególności na terenie województwa podkarpackiego
Jesteśmy w stanie wykonywać odwierty pod studnie nawet w trudnych warunkach terenowych. Gwarantujemy terminowość i solidność wykonanych prac, oraz wysokiej jakości materiały i konkurencyjne ceny. Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Działamy na zlecenie zarówno firm jak i klientów indywidualnych.

Wykonanie studni głębinowej - informacje

 

Według danych statystycznych dobowe zużycie wody, przez sześcioosobową rodzinę, nie przekracza 1,5 m3. Właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli zapotrzebowanie na wodę mięści się, w wyznaczonych przez prawo, maksymalnych wartościach . Jeśli zapotrzebowanie jest większe (powyżej 5m3/dobę), potrzebne jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji - operatu wodnoprawnego.

 

 

Proces wykonania odwiertu studni

 

Proces wiertniczy, wykonujemy technologią prawego obiegu płuczki wiertniczej, lub przy zastosowaniu technologii dolnego młotka, oraz kompresora. Po wykonaniu odwieru do wymaganej głębokości i wykonaniu czynnośi pomiarowo-badawczych, zapuszczena jest kolumna filtrowo-rurowa o średnicy 160 mm. Przy budowie studni głębinowej wykorzystujemy kolumny rurowe, czołowych polskich producentów, z pełnym atestem wodnym. Kolumna pierścieniowa wokół rur opsypywana jest żwirkiem o odpowiednim granulacie, do wymaganej głębokości. Następnie wykonany jest cementowy pieścień uszczelnienia. Zapobiega on dostawaniu się zanieczyszczeń gruntowych i wód warstw przygruntowych do wnętrza kolumny pierścieniowej studni. Tak wykonana studnia zapewnia, wymaganą wydajność oraz jakość wody, która będzie podlegać eksploatacji.

Aktualności

 

2011-11-07 - W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wykonywania studni głębinowych, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:
  • orientacyjna głębokość odwiertu: 20-30m
  • poziom izolacji wód gruntowych (w zależności od wystąpienia przewarstwień trzeciorzędowych): 3-10m
  • minimalna wydajność jednostkowa otworu nadająca się do zarurowania(poziom dopływu wody do studni): 300l/h
  • minimalna wysokość słupa wody w otworze w stanie statycznym: 12m
  • średnica kolumny rurowej 160 mm
  • średnica otworu wierconego 216 mm
  • rodzaj stosowanych filtrów studziennych: szczelinowe lub siatkowo-szczelinowe
  • ilość wody występującej na metrze zarurowanego otworu: 24l

Etapy wykonania studni głębinowej

 

Zgodnie z ustawą Prawa Geologicznego i Górniczego do wykonania studni głębinowej, koniecznym jest:

 

Opracowanie projektu odwiertu studni, określenie zasobów wodnych

Zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),

Wykonanie odwiertu studni,

Opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,

Zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej

 

Instalacje wodociągowe

 

W ofercie usług, świadczymy również szereg prac instalacyjnych, takich jak: wykonanie studzienki technicznej, instalacja pompy głębinowej, zagłowiczenie kolumny rurowej studni, przyłączy wodociągowych i innych, których efektem końcowym jest, bieżąca woda głębinowa .